(0226) 82 00 90 administratie@IJbron.nl

Algemene Leveringsvoorwaarden

De IJbron projecten zijn voorzien van een collectieve installatie. Deze collectieve installatie bevindt zich in een aparte technische ruimte en voorziet het gehele complex van duurzame warmte, koude en (warm) tapwater. De woning wordt gevoed met warmte, koude en (warm) tapwater vanuit deze centrale technische ruimte. U heeft geen mogelijkheid warmte, koude en (warm) tapwater van een andere partij te betrekken.

IJbron heeft met de bewoners van haar complexen een leveringsovereenkomst. Deze leveringsovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de huur of het eigendom van de woonruimte. Voor de afnemers van warmte en koude van IJbron, gelden de algemene leveringsvoorwaarden voor levering Warmte en Koude. Deze leveringsvoorwaarden vindt u achter de volgende link

Algemene leveringsvoorwaarden

Om onze documenten te kunnen bekijken heeft u de (gratis) software Adobe Reader nodig.

 

Adobe Reader

Werkt de link niet klikt u dan op het Adobe logo. U komt op een pagina waar u de Adobe Reader software kunt downloaden.