(0226) 82 00 90 administratie@IJbron.nl

Opzegging

IJbron heeft met de bewoners van haar complexen een leveringsovereenkomst. Deze leveringsovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de huur of het eigendom van de woonruimte. Voor de afnemers van warmte en koude van IJbron, gelden de algemene leveringsvoorwaarden voor levering Warmte en Koude. Een leveringsovereenkomst start op de sleuteldatum van uw woning en eindigt met de einddatum van de huur of het eigendom.

Mutaties in persoonsgegevens, betaalgegevens of contactgegevens kunt u eenvoudig via mijn.ijbron.nl doorgeven of door het sturen van een mail naar info@ijbron.nl.

Gaat u verhuizen? Geeft u dan de sleuteldatum én uw nieuwe adres door per mail aan info@ijbron.nl. Wij maken na de sleuteldatum de eindafrekening op en sturen deze naar uw nieuwe woonadres.

Heeft u een eigen woning? Dan verzoeken wij u uw nieuwe adres, de transportdatum en de contactgegevens van de nieuwe eigenaar van de woning door te geven.