(0226) 82 00 90 administratie@IJbron.nl

Wie ontvangt energie van IJbron?

Woningbedrijf Velsen heeft 5 complexen met een collectieve duurzame energie installatie van IJbron. Dit zijn de projecten:

Huurders of eigenaren van woonruimte in deze complexen ontvangen automatisch warmte, koude en warm tapwater vanuit de centrale technische ruimte. Bewoners kunnen niet kiezen voor een andere leverancier van warmte, koude en (warm) tapwater.

Bewoners van andere complexen dan bovenstaand, kunnen geen afnemer worden van de warmte, koude en warm tapwater via IJbron.